Logo Dopravní-modely.cz Logo Dopravní-modely.cz

Co jsou to dopravní modely?

Dopravní modely představují nenahraditelný nástroj pro hodnocení dopadů plánované dopravní infrastruktury i dalších staveb ve městech a regionech. Jedná se nejen o dopady na dopravní toky v území, ale také dopady environmentální (hodnocení vlivů na životní prostředí) a ekonomické (analýza nákladů a přínosů). S pomocí modelu dopravy - je-li dobře zpracován - lze zjistit, jaká varianta rozvoje dopravy je pro dané město/region optimální.

Hlavními uživateli výsledků dopravních modelů jsou především státní správa, městské a krajské úřady, neboť ty jsou odpovědné za rozvoj dopravy v daném městě nebo regionu.


Minimální standardy návrhů modelů pro dopravní plánování

Tyto webové stránky vznikly v rámci projektu Minimální standardy návrhů modelů pro dopravní plánování (TA04031189) a kladou si za cíl nastavit standardy kvality při tvorbě a hodnocení dopravních modelů. Tyto standardy jsou popsány v metodice Metodika pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů (v procesu certifikace u MD). V rámci projektu vznikla také aplikace MIST, která umožňuje snadné vygenerování technické specifikace pro zakázky, které vyžadují dopravní model. Objednateli modelů poskytne zejména tyto informace: co má požadovat při tvorbě modelu dopravy, jaké má požadovat výsledky i jak je model dopravy časově náročný pro dané město nebo region. To vše v závislosti na tom, jaký dopravní problém potřebuje řešit (např. výstavba nové infrastruktury, změna linek veřejné dopravy, zavedení nízkoemisních zón).

Aplikace MIST

Využijte software pro stanovení minimálních standardů kvality modelů pro dopravní plánování pro vygenerování vzorové technické specifikace jako podklad pro vytvoření dopravního modelu. Zadejte účel dopravního modelu, velikost řešené oblasti a požadované parametry, výstup pak využijte pro komunikaci s dodavatelem modelu.

Metodika

Jedním z výstupů projektu je Metodika pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů. Obsahuje obecné informace o dopravních modelech, postupy pro jejich tvorbu a hodnocení. Metodika dále poskytuje doporučení pro požadavky na vstupní data, informuje o procesech kalibrace a validace dopravních modelů a pojednává o možnostech predikčních scénářů.

Poskytovatel dotace

Technologická agentura České republiky
https://www.tacr.cz

Logo Technologická agentura České republiky
Řešitelský tým
Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., v. v. i.
Logo AFRY s. r. o.
Logo SUDOP PRAHA a. s.

Copyright © 2024
info@dopravni-modely.cz
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Prohlášení o zabezpečení