Logo Dopravní-modely.cz Logo Dopravní-modely.cz

Kontakty

Obecný kontakt

Máte na nás dotaz, potřebujete poradit nebo se jen podělit o názor? Líbí se Vám naše aplikace nebo máte návrh na její vylepšení? Pomozte nám ji zdokonalit zasláním vašeho názoru nebo nápadu.

Můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu info@dopravni-modely.cz, nebo využít kontaktního formuláře.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., v. v. i.
Řešitelský tým:
Mgr. Jitka Ondráčková
Mgr. Jiří Dufek, Ph.D.
Ing. Roman Čampula
Web:
https://www.cdv.cz

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Bylo zřízeno v roce 1992 jako právní nástupce českých částí Výzkumného ústavu dopravního v Žilině.

Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru.

Od roku 2014 je CDV znaleckým ústavem v dopravních oborech, dopravních stavbách a příbuzných oborech.

AFRY s. r. o.
Logo AFRY s. r. o.
Řešitelský tým:
Ing. Petr Hofhansl, Ph.D.
Ing. Jan Volek
Ing. Monika Blahová
Ing. Marek Šída
Ing. Martin Varhulík
Web:
https://www.afry.cz

AFRY CZ s.r.o. vznikla 1. ledna 2020 sloučením 4 tradičních společností ze skupiny ÅF Pöyry - AF-CITYPLAN, AF-Consult Czech Republic, AF-Engineering a AF Nuclear Projects. Fúzí vznikla firma s jedinečným rozsahem portfolia služeb, pokrývající oblasti architektury, dopravy, průmyslu, energetiky, stavebnictví a infrastruktury. Zaměstnává 320 odborných pracovníků. AFRY CZ je součástí nadnárodní společnosti AFRY. Své klienty podporuje taktéž v oblastech udržitelnosti a digitalizace. AFRY má 17 000 oddaných odborníků v oblasti infrastruktury, průmyslu a energetiky, kteří působí po celém světě a vytváří udržitelná řešení pro budoucí generace.

Zákazníky jsou subjekty soukromého i veřejného sektoru včetně měst, krajů, univerzit a nevládních organizací v České republice i v zahraničí.

SUDOP PRAHA a. s.
Logo SUDOP PRAHA a. s.
Řešitelský tým:
Zdeněk Melzer
Ing. Pavel Jeřábek
Ing. Tomáš Němec
Web:
https://www.sudop.cz

SUDOP PRAHA a. s. je projektová, konzultační a inženýrská společnost, specializovaná na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury, zejména železničních staveb, silničních a dálničních staveb a systémů městské hromadné dopravy. Navrhuje nejen celkové technické řešení staveb, ale řeší i otázky řízení a organizace dopravy, dopravní a vozební technologie, logistiky, tarifní politiky, ekonomie dopravy a vlivu staveb na životní prostředí.

Z hlediska dopravních analýz zpracovává hodnocení a prognózy dopravního trhu, dopravní průzkumy a rozbory, modelování a prognózy dopravní poptávky obcí, regionů, větších územních celků všech druhů a segmentů dopravy (osobní, nákladní). Pro modelování je používán software PTV VISION.


Copyright © 2024
info@dopravni-modely.cz
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Prohlášení o zabezpečení